​​​​Protecția datelor cu caracter personal


I. INTRODUCERE

Această notificare privind protecția datelor cu caracter personal are rolul de a enunța rolul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul site-ului https://cstgrup.ro/  și ce preconizăm să facem cu informațiile dvs. personale atunci când luați contact cu noi sau utilizați serviciile noastre, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR), Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Vă vom transmite:

 • Ce tip de date cu caracter personal procesăm;
 • În ce scop prelucrăm aceste informații;
 • Dacă există necesitatea furnizării datelor cu caracter personal către terțe persoane;
 • Pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal;
 • Dacă există și alți destinatari ai informațiilor dvs. personale;
 • Dacă intenționăm să transferăm în altă țară informațiile; și
 • Dacă luăm decizii automate sau facem profilări.

La anumite intervale de timp, poate fi necesară adaptarea acestui document, în ansamblul său, precum și a anumitor părți din acesta, cu scopul de a respecta cerințele legale actualizate sau de a acoperi introducerea unor servicii noi.

II. DATE DESPRE OPERATOR

CENTRUL SIDERURGIC TRANSILVANIA S.R.L.  , cu sediul în Tribun Tudoran 7, Aiud, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J01/1013/2016 cod de identificare fiscală 36858260, e-mail ​ciprian@cstgrup.ro, având calitatea de operator de date cu caracter personal. 

III. PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL 

A. ALE UTILIZATORILOR

1. Datele prelucrate automat în timpul vizitării site-ului https://cstgrup.ro/  

Navigatorul dumneavoastră transmite automat, de fiecare dată când accesați site-ul https://cstgrup.ro/  date care sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Aici sunt incluse următoarele date (denumite în cele ce urmează „Datele din fișierele jurnal”):

 • Informații despre tipul de navigator și versiunea acestuia;
 • Sistemul de operare al utilizatorului;
 • Furnizorul de servicii de Internet și adresa IP a utilizatorului; și
 • Data și ora accesului.

Datele colectate în fișierele jurnal sunt evaluate anonim în scopul îmbunătățirii continue a site-ului web https://cstgrup.ro/  adaptării acestuia și remedierii prompte a erorilor, în cazul în care acestea apar pe parcursul utilizării site-ului. În aceste scopuri, colectăm aceste date potrivit interesului nostru legitim în prelucrarea datelor, conform cu art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Într-un format anonimizat, datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru detectarea erorilor de funcționare și asigurării securității sistemului, inclusiv detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și fraudă și tentativelor de abuz. Datele sunt stocate o perioadă de 30 zile și sunt apoi șterse. Datele din fișierele jurnal a căror stocare viitoare este necesară în scopuri probatorii nu sunt șterse înainte de soluționarea definitivă a respectivului incident și pot fi, în cazuri individuale, transmise către autoritățile de cercetare.

Totodată, colectăm date pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți, pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informații despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informații cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru.

2. Date prelucrate în vederea formulării unei sesizări/reclamații

Ne puteți contacta atât în formularul de contact sau prin e-mail la adresa ​contact@agrojet-sa.ro. Vom prelucra datele pe care ni le-ați comunicat pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, compania) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

B. ALE FURNIZORILOR

1. Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu dumneavoastră. 

Este necesar să prelucrăm anumite informații care se referă la dumneavoastră pentru a putea începe și menține colaborarea cu dumneavoastră. În acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor care se referă la dumneavoastră pe necesitatea acesteia pentru încheierea / executarea contractului dintre dumneavoastră și noi.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, e-mail, număr de telefon;

2. Soluționarea cererilor dumneavoastră

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

C. ALE ANGAJAȚILOR AUTORITĂȚILOR PUBLICE

Vom prelucra date cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi depunerea sau ridicarea unor documente, răspunsul la solicitările unor autorități, plata unor contribuții, taxe și altele asemenea.

Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul dumneavoastră, vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a răspunde.

D. ALE POTENȚIALILOR ANGAJAȚI

Dacă vă depuneți candidatura pentru un post în cadrul societății noastre și ne trimiteți documentele aferente, vă vom prelucra datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în acest context doar în scopul procesului de depunere a candidaturii.

În măsura în care v-ați depus candidatura pentru un post anunțat, documentele vor fi șterse automat după șase luni de la finalizarea procedurii, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu orice interese legitime. În cazul unei candidaturi depuse fără referire la un post anunțat (candidatură nesolicitată), aceasta va fi păstrată o perioadă maximă de un an pentru a vă putea contacta, dacă este necesar, cu privire la un post liber care apare în acest timp. În orice moment aveți posibilitatea de a solicita ștergerea candidaturii dumneavoastră înainte de expirarea perioadelor de păstrare planificate. În cazul unei candidaturi de succes, datele transmise vor fi stocate în scopul raporturilor de muncă în conformitate cu cerințele legale.

În toate celelalte cazuri, temeiul juridic pentru stocarea datelor aferente candidaturii dumneavoastră este consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

E. ALE POTENȚIALILOR CLIENȚI/ANGAJAȚI PRIN PARTICIPARE LA EVENIMENTE, CONFEERINȚE, TÂRGURI

Dacă ne vizitați standurile din cadrul evenimentelor, conferințelor sau târgurilor la care participăm, putem colecta datele dumneavoastră pe care ni le furnizați. Prelucrăm aceste date pentru a răspunde preocupărilor dumneavoastră, de exemplu pentru discuții și oferte viitoare. 

Deținem un interes legitim în a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. f)  din GDPR. Dacă scopul solicitării dumneavoastră este încheierea unui contract, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR. Dacă ne acordați consimțământul pentru a fi contactat în scopuri publicitare, în acest sens, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b)  din GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

La standurile noastre și la evenimentele pe care le organizăm, facem ocazional fotografii și filmări în scopuri de documentare, marketing și mass-media, care sunt publicate, printre altele, pe paginile noastre de pe rețelele de socializare (ex. Facebook sau Instagram) sau pe website. În acest caz, vă vom indica în mod expres acest lucru prin postarea unui anunț la stand. Vă puteți revoca consimțământul pe care ni l-ați acordat cu privire la utilizarea unei imagini în orice moment cu efect pentru viitor.

IV. DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII ȘI CARE E BAZA LEGALĂ

Când interacționați în orice fel cu noi, este posibil să ne furnizați date pentru îndeplinirea unor scopuri, precum:

 • Solicitarea unei oferte pe site-ul https://cstgrup.ro/ , conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastră și noi, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru oferirea de transparență și informare și pentru sprijinirea exercitării dreptului la liberă exprimare conform art. 6 alin. 1 lit. a), c) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a vă contacta, conform art. 6 alin. 1 lit. f) sau b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a răspunde la întrebări și solicitări, conform art. 6 alin. 1 lit. f) sau b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a ne conforma legislației, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679.
 • Pentru cunoașterea opiniilor pe care ni le comunicați, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru soluționarea cererilor dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. b) și a) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane,  conform art. 6 alin. 1 lit. c) și f) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Prevenirea fraudelor, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;

V. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform legii privind protecția datelor, aveți drepturi despre care trebuie să vă informăm. Drepturile disponibile pentru dvs. depind de motivul nostru pentru prelucrarea informațiilor dvs.

 1. Dreptul dvs. de acces

Aveți dreptul să întrebați dacă prelucrăm informațiilor dvs. personale. Puteți solicita, de asemenea, copii ale informațiilor dvs. personale în scris. Acest drept vi se aplică întotdeauna. 

Puteți face o solicitare de acces pentru a afla:

 • ce informații personale deținem despre dumneavoastră;
 • cum folosim datele;
 • către cine divulgăm datele cu caracter personal; și
 • de unde am primit datele.
 1. Dreptul dvs. la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea informațiilor despre care considerați că sunt inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați completarea informațiilor despre care considerați că sunt incomplete. Acest drept vi se aplică întotdeauna.

Puteți contesta exactitatea datelor cu caracter personal deținute de către noi și puteți solicita corectarea sau ștergerea acestora. Dacă datele dvs. sunt incomplete, puteți să ne cereți să le completăm adăugând mai multe detalii.

Pentru a vă exercita dreptul, trebuie să ne informați asupra faptului că contestați exactitatea datelor dvs. și doriți ca acestea să fie corectate. Ar trebui să:

 • precizați clar ceea ce credeți că este inexact sau incomplet;
 • explicați cum ar trebui corectat; și
 • acolo unde este disponibil, furnizați dovezi despre inexactități.

O solicitare poate fi verbală sau în scris. Vă recomandăm să urmați în scris orice solicitare verbală, deoarece acest lucru vă va permite să vă explicați grija, să faceți dovezi și să vă prezentați soluția dorită. De asemenea, va oferi o dovadă clară a acțiunilor dvs. dacă decideți să contestați răspunsul nostru.

 1. Dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră în anumite circumstanțe. Dreptul se aplică numai în următoarele circumstanțe:

 • societatea nu mai are nevoie de datele dvs. pentru motivul inițial pentru care au colectate sau utilizate;
 • inițial ați consimțit ca societatea să folosească datele dvs., dar v-ați retras consimțământul și nu există alt temei legal;
 • societatea a colectat sau utilizat datele dvs. în mod ilegal;
 • societatea are obligația legală de a vă șterge datele.

Societatea poate refuza ștergerea datelor dvs. în următoarele circumstanțe:

 • atunci când societatea este obligată din punct de vedere legal să stocheze datele dvs., astfel încât să respecte prevederile legale, conform Legii nr. 16/1996 și nu numai;
 • atunci când păstrarea datelor dvs. este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • când ștergerea datelor dumneavoastră ar prejudicia cercetarea științifică, istorică sau arhivarea care este în interesul public.

Dacă se aplică o derogare a dreptului de ștergere, societatea poate refuza în totalitate sau parțial să respecte cererea dvs. Societatea poate, de asemenea, să refuze solicitarea dvs., dacă este, așa cum prevede legea, „formulată în mod vădit nefondat sau excesiv”. 

 1. Dreptul dvs. la restricționarea procesării

Puteți limita modul în care societatea folosește datele dvs. personale dacă sunteți preocupat de acuratețea datelor sau de modul în care acestea sunt utilizate. Acest drept este strâns legat de drepturile dvs. de a contesta exactitatea datelor dvs. și de a vă opune utilizării acestora. Aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm procesarea informațiilor dvs. în anumite circumstanțe. 

Puteți solicita societății să limiteze temporar utilizarea datelor dvs. atunci când au în vedere:

  • solicitarea pe care ați depus-o cu privire la acuratețea datelor dvs. sau
  • ați ridicat o obiecție cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră.

De asemenea, puteți solicita unei organizații să limiteze utilizarea datelor dvs. în loc să o șteargă dacă:

 • societatea a procesat datele în mod ilegal, dar nu doriți ca acestea să fie șterse sau
 • societatea nu mai are nevoie de datele dvs., ci doriți ca aceasta să le păstreze pentru a crea, exercita sau apăra revendicări legale.
 1. Dreptul dvs. de a vă opune procesării

Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării (utilizând) datele dvs. personale dacă temeiul care stă la baza prelucrării este interesul legitim. Acest lucru înseamnă că puteți opri sau împiedica societatea să vă folosească datele. Cu toate acestea, se aplică numai în anumite circumstanțe și este posibil să nu fie nevoie să fie oprită prelucrarea dacă societatea poate oferi motive puternice și legitime pentru a continua folosirea datelor dumneavoastră.

Puteți obiecta la procesare numai atunci când societatea utilizează datele dvs.:

 • pentru interesele sale legitime;
 • pentru cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice; sau
 • în scopuri de marketing direct.
 1. Dreptul dvs. la portabilitatea datelor

Aceasta se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați oferit. Aveți dreptul să solicitați să transferăm informațiile pe care ni le-ați furnizat de la o organizație la alta sau să vi le oferim. Dreptul se aplică numai dacă prelucrăm informații bazate pe consimțământul dvs. sau informații despre încheierea unui contract și prelucrarea este automatizată. 

 1. Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru formularea unei cereri, vă rugăm să folosiți formularul pus la dispoziție de către noi pe site. Nu vi se cere să plătiți nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dvs. atât timp cât cererea dumneavoastră nu este excesivă sau nefondată. Avem o lună pentru a vă răspunde, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@agro-sa.ro dacă doriți să faceți o solicitare. 

VI. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Avem grijă să nu transferăm datele dvs. către destinatari aflați în țări care nu au un nivel adecvat de protecție a datelor (terțe țări). Cu toate acestea, în unele cazuri, acest lucru nu poate fi complet evitat. În acest caz, Magic Agrojet a luat și va lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura, în permanență, un nivel adecvat de protecție a datelor la destinatar.

Putem transmite anumite date (spre exemplu, cu privire la securitatea și mentenanța sistemului informatic și a site-ului, cu privire la facturi, contracte, documente contabile sau date cu privire la raporturile de muncă, date medicale și de medicina muncii etc) către societăți terțe.  

Cu toți furnizorii de servicii care au fost încadrați ca fiind persoane împuternicite am încheiat acorduri privind prelucrarea datelor. 

Pe site-ul nostru web, folosim diferite servicii furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în cele ce urmează „Google”).

Pentru mai multe informații despre Google și Politica Google privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să vizitați http://www.google.com/privacy/ads/.

În unele circumstanțe, suntem obligați legal să împărtășim informații. În orice scenariu, ne vom asigura că avem o bază legală pe care să împărtășim informațiile și să ne documentăm în luarea deciziilor.

În cazul în care furnizăm link-uri către site-uri web ale altor organizații, această notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal nu acoperă modul în care acea organizație prelucrează informații personale. Vă recomandăm să citiți notificările de pe celelalte site-uri web pe care le vizitați.

VII. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. De îndată ce datele respective nu mai sunt necesare pentru acest lucru, ele sunt, în general, șterse.

Cu toate acestea, în scopul de a respecta anumite cerințe legale, trebuie să stocăm unele date și după încetarea relațiilor contractuale. Aceasta include obligațiile referitoare la documentația comercială și fiscală, la evidențe și la stocare.

În aceste cazuri, suntem obligați, în general, să protejăm sau să stocăm datele, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu.

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă între o zi și 10 ani de încheierea contractelor. 

În plus, pentru celelalte scopuri expuse mai sus, vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

VIII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Dorim să protejăm datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva accesului neautorizat sau ilegal la sistemul informatic, de alterarea integrității datelor informatice, transferul neautorizat de date informatice sau alte fapte incriminate de Codul penal.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Politici și proceduri implementate pentru a descoperi și documenta breșele de securitate împreună cu măsurile luate și datele personale afectate, pentru a limita consecințele unui incident de securitate, în cazul în care apare, și de a recupera datele și de a reveni la situația inițială într-un termen cât mai scurt. 
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate strict la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în acest document.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Back-up-uri şi audituri de securitate pentru a fi în permanentă stare de veghe asupra sistemului informatic. 
 • Asigurarea exactității datelor dumneavoastră prin verificări regulate, planificate.
 • Criptarea datelor, atât în repaus, cât și în tranzit.
 • Controlul angajaților și colaboratorilor noștri. 

În cazul în care există un grad de certitudine că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor, vom desemna o persoană responsabilă pentru a analiza ce efecte are asupra dumneavoastră și asupra societății noastre și dacă este nevoie, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vom proceda la informarea dumneavoastră, dacă este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil. 

IX. REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

X. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

XI. EXCEPȚII ȘI LIMITĂRI

În situația în care se impune, în scopurile limitate de a îndeplini cooperarea și în concordanță cu legile aplicabile, CENTRUL SIDERURGIC TRANSILVANIA S.R.L. poate să dezvăluie informații care pot duce la identificarea persoanelor. Menționăm că vom coopera în totalitate cu autoritățile publice în orice investigație care are legătură cu orice conținut sau activitate ilegală a oricărui utilizator al serviciilor, luând măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile de proprietate. Vom coopera cu autoritățile publice atât timp cât dezvăluirile sunt necesare pentru a ne supune legislației naționale și europene, dar și dacă o astfel de dezvăluire ar fi necesară sau adecvată pentru CENTRUL SIDERURGIC TRANSILVANIA S.R.L.